רפרודוקציות ממוספרות וחתומות על ידי האומנית
ניתן על הרפרודוקציות להוסיף כנוס שנותן הגנה כמו זכוכית ומראה של ציור מקורי
ניתן להזמין מוכן עם מסגרת
מחיר בהתאם
1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 50|70

1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 50|70

2.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל 50|70

2.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל 50|70

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל 50|70

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל 50|70

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי 50|70

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי 50|70

5.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי 50|70

5.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי 50|70

6.טריפטיכון של בית המקדש השלישי 50|100

6.טריפטיכון של בית המקדש השלישי 50|100

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

9.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

9.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

10.טריפטיכון של חג הסוכות 50|100

10.טריפטיכון של חג הסוכות 50|100

11.חזון בית המקדש השלישי 70|100

11.חזון בית המקדש השלישי 70|100