אוסף של גלויות - 12 יחידות
מחיר של הסט: 130₪
1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 17x12-

1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 17x12-

2.כלה מרוקאית בעיר פאס שבמרוקו17x12-

2.כלה מרוקאית בעיר פאס שבמרוקו17x12-

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל17x12-

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל17x12-

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי17x12-

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי17x12-

5.הרב קוק ובנו זצל על רקע בית הכנסת אורות התורה 25x15-

5.הרב קוק ובנו זצל על רקע בית הכנסת אורות התורה 25x15-

6.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

6.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל17x12-

9.חזון בית המקדש השלישי25x15-

9.חזון בית המקדש השלישי25x15-

10.הואזיר אהרון מלווה את הסולטן עבד-אל-חיק לתפילה17x12-

10.הואזיר אהרון מלווה את הסולטן עבד-אל-חיק לתפילה17x12-

11.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל17x12-

11.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל17x12-

12.עליה המונית של יהודי מרוקו בשנת 1956 17x12-

12.עליה המונית של יהודי מרוקו בשנת 1956 17x12-

13.שלוש דורות בבית שבעיר פאס במרוקו17x12-

13.שלוש דורות בבית שבעיר פאס במרוקו17x12-

14.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי17x12-

14.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי17x12-