ציורים מקוריים
13.jpg

13.jpg

חופה.jpg

חופה.jpg

מעבר בטנגיר - האנוסים נירדפים בערי חוף מרוקו.jpg

מעבר בטנגיר - האנוסים נירדפים בערי חוף מרוקו.jpg

פדיון שבויים.jpg

פדיון שבויים.jpg

פרחים.jpg

פרחים.jpg