כנוס שנותן הגנה כמו זכוכית ומראה של ציור מקורי
1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 50|70

1.בית כנסת התושבים פבית כנסת התושבים פאס לאחר גירוש ספרד 50|70

2.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל 50|70

2.רבי יעקב חגיז בן מגורשי ספרד עולה מהעיר פאס שבמרוקו לארץ ישראל 50|70

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל 50|70

3.חלק מטריפטיכון בית המקדש השלישי - עליה לרגל 50|70

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי 50|70

4.טריפטיכון בו מתואר הקרבת קורבן פסח בבית המקדש השלישי 50|70

5.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי 50|70

5.טריפטיכון המתאר אכילת קורבן פסח למרגלות בית המקדש השלישי 50|70

6.טריפטיכון של בית המקדש השלישי 50|100

6.טריפטיכון של בית המקדש השלישי 50|100

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

7.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

8.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

9.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

9.חלק מהטריפטיכון המתאר אחדות העם בחג הסוכות במרחבי ארץ ישראל 50|70

10.טריפטיכון של חג הסוכות 50|100

10.טריפטיכון של חג הסוכות 50|100

11.חזון בית המקדש השלישי 70|100

11.חזון בית המקדש השלישי 70|100