מגורשי ספרד בצפון אפריקה
הכמיהה לירושלים לדורותיה - סגירת מעגל הנדודים של מגורשי ספרד

7
נשיא מדינת ישראל מר' יצחק נבון פותח את התערוכה בהסתדרות המורים בשנת 1993

8
צבי ופנינה מואטי על רקע הציורים בתערוכה בנושא מגורשי ספרד בצפון אפריקא

9
תערוכה בנושא מגורשי ספרד בצפון אפריקא בגלריה ברח בן-סרוק תחת חסות הסתדרות המורים

10
פתיחה בתערוכה בנושא מגורשי ספרד בצפון-אפריקא על ידי נשיא המדינה יצחק נבון

|