בית המקדש השלישי
בית המקדש השלישי

11
תערוכה בבניני האומה בירושלים בנושא בית-המקדש וכלי המקדש

|